Як заробити в інтернеті

Інвестиції

24.05.2019

Інвестиції - блог Guland

Інвестиції – розміщення капіталу з метою отримання прибутку. Інвестиції є невід’ємною частиною сучасної економіки. Від кредитів інвестиції відрізняються ступенем ризику для інвестора (кредитора) – кредит і відсотки необхідно повертати в обумовлені терміни незалежно від прибутковості проекту, інвестиції (інвестований капітал) повертаються і приносять дохід тільки в прибуткових проектах.

Якщо проект збитковий – інвестиції можуть бути втрачені повністю або частково.

Криптовалюта

04.03.2019

Криптовалюта - блог Guland

Криптовалюта – цифрові рахункові одиниці, облік яких децентралізований. Функціонування даних систем відбувається за допомогою розподіленої комп’ютерної мережі. При цьому інформація про транзакції зазвичай не шифрується і доступна у відкритому вигляді. Для забезпечення незмінності бази ланцюжка блоків транзакцій використовуються елементи криптографії (цифровий підпис на основі системи з відкритим ключем, послідовне хешування).

Про економічну суть і юридичний статус криптовалюти ведуться дискусії. Залежно від країни криптовалюта розглядаються як платіжний засіб, специфічний товар, можуть мати обмеження в обороті (наприклад, заборона операцій з ними для банківських установ).